#1 FYGGE LEEST I DE ACHT BERGEN 

#2 FYGGE LEEST I MIDNIGHT SUN 

#3 FYGGE LEEST I DE GOEDE ZOON

#4 FYGGE LEEST I HALLO, TOT ZIENS EN ALLES DAARTUSSEN